Vấn đề tên trên hóa đơn nhận tiền Google Adsense? (Bill)

van-de-ten-tren-hoa-don-nhan-tien-google-adsense-bill

Tôi sẽ lấy ví dụ là nhận tiền từ Google Adsense bằng hình thức Western Union (WU)

Như hình trên, khi Google gửi tiền cho chúng ta qua hóa đơn (bill) thì trên bill có phần tên và địa chỉ (chỗ bị che mờ đó – ảnh sưu tầm nên thông cảm nha mọi người) . Phần tên này là tên bạn đã lưu trong thông tin tài khoản, tên nhận mã PIN tài khoản Google Adsense. Nó biệt lập hoàn toàn so với tên để nhận tiền WU mà bạn ghi vào hình thức thanh toán.

Kết luận: Chúng ta không cần phải lo lắng vì tên trên Bill không giống với tên trong WU, miễn là điền đúng trong phần thanh toán là sẽ rút được tiền bình thường.

  • Xem thêm cách điền tên đúng khi rút tiền bằng Western Union (WU)

HUONGDANVACHIASE

1 bình luận về “Vấn đề tên trên hóa đơn nhận tiền Google Adsense? (Bill)”

Viết một bình luận