Google Adsense sau khi PIP thì bao lâu sẽ PI?

Đầu tiên thì PIP là gì? PI là gì? PIP, PI gì mà dân tình hay nói thế.

PIP (Payment in process) là Google đang tiến hành thanh toán.
PI (Payment issue) là thanh toán đã được phát hành xong.

Ok giờ giải quyết câu hỏi ở tiêu đề. Bạn có thể truy cập vào đây để đọc qua về lịch trình thanh toán của google phiên bản chính chủ, hoặc đọc qua bài viết tóm tắt chém gió này của tôi cũng ok. ^^

Ở đây tôi sẽ lấy ví dụ là phương thức thanh toán Western Union (WU)

google-adsense-sau-khi-pip-thi-bao-lau-se-pi

Ở đây, anh Gồ nói rằng “khoản tiền sẽ có sẵn để nhận tại bất kì địa điểm WU nào ở quốc gia của bạn trong một ngày làm việc sau khi được phát hành“. Vâng. Có một chú ý nhỏ là sau khi được phát hành.

Chúng ta quay ngược lại khái niệm PIP và PI ở trên:

PIP (Payment in process) là Google đang tiến hành thanh toán.
PI (Payment issue) là thanh toán đã được phát hành xong.

ta có thể thấy: PI mới là thanh toán đã phát hành sau, tức là sau khi PI thì mới áp dụng câu nói của anh Gồ, nhận tiền abc trong một ngày làm việc sau khi được phát hành bla bla.

Như vậy, có thể trả lời rằng, khoảng thời gian PIP rồi đến PI không nhất thiết phải là PIP cái xong ngày làm việc sau là PI, mà nó sẽ vẫn theo lộ trình thanh toán của Google Adsense dành cho các Publish.

Các bạn có thể truy cập tiếp vào bài viết chính xác thì bao giờ Google Adsense trả tiền cho bạn để biết rõ hơn về lộ trình này.

HUONGDANVACHIASE

Viết một bình luận