Đừng sợ, hãy làm đi !!!

(Huongdanvachiase.com) “Không ai bắt đầu từ đỉnh cao của thế giới cả” – Aizen Sousuke – Bleach. Một người làm việc mình không thích, chả sao cả. Một trăm người làm việc mình không thích, có sao đấy ! Những dòng này tôi chỉ nói về những người như ở 2 dòng trên đây, bạn nào … Đọc tiếp