() "Không ai bắt đầu từ đỉnh cao của thế giới cả" - Aizen Sousuke - Bleach. Một người làm việc mình không thích, chả sao cả. Một trăm người làm…
Tiếp tục đọc